Řádná valná hromada spolku 5. 3. 2023 v Lednici.

Řádná valná hromada spolku 5. 3. 2023 v Lednici.

Řádná valná hromada spolku 5. 3. 2023 v Lednici. Schválila hospodaření spolku v roce 2023, plán činnosti a rámcový rozpočet na rok 2024, stejně jako změnu stanov spolku spočívající ve zrušení institutu zakladatelského členství a funkce tajemníka, vytvořením 3členného...