Řádná valná hromada spolku 5. 3. 2023 v Lednici.

Schválila hospodaření spolku v roce 2023, plán činnosti a rámcový rozpočet na rok 2024, stejně jako změnu stanov spolku spočívající ve zrušení institutu zakladatelského členství a funkce tajemníka, vytvořením 3členného představenstva spolku, do kterého byli na pětileté funkční období zvolení prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. a Ing. Miloš Vidlář.

VH dále přijala 5 nových členů Bc. Mgr. Kláru Kollárovou, Ing. Alžbětu Suskou, Ing. Michaelu Kulhánkovou, Ing. Richarda Danko a Ing. Štěpána Tesaříka.

Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu

Copyright © Unie Enologů ČR 2023 :: Web vytvořil AKO Enterprise