Ambice Unie Enologů ČR

G

Velkou ambicí Unie enologů je stát se řádným členem Mezinárodní unie enologů (Union International des Œnologues či International Union of Oenologists – UIŒ či UIOE).

Každý člen Unie enologů musí respektovat vážnost a pověst ostatních členů Unie enologů. Stejně tak samotná Unie enologů musí být solidární s ostatními národními svazy v UIOE a musí respektovat jejich nezávislost.

Unie enologů se chce významným způsobem podílet na obsazení národních a mezinárodních soutěží vín enology z ČR a zajištění maximální korektnosti a kvalitního hodnocení vín na těchto soutěžích. Jednou z ambicí Unie enologů je stálé vysílání členů UE ČR na hodnocení vín do ostatních členských států UIŒ a vytvoření široké spolupracující sítě enologů.

Další ambice představuje dosažení vyšší propojenosti s organizacemi napříč oborem. Konkrétně zlepšení úrovně komunikace s představiteli Vinařského fondu, zlepšení synchronizace a způsobu propagace vinařství a vín z České republiky, dosažení jasné názorové jednotnosti a vysoké úrovně komunikace s kontrolními orgány při vývoji účinných opatření proti falšování vín.

Mezi největší ambice Unie enologů se řadí také zlepšení spolupráce mezi produkční a výzkumnou sférou v souladu s nejnovějšími trendy a technologickými postupy, s využitím dotačních titulů, prestiže a duševního vlastnictví podniků. Na podporu této formy spolupráce chce Unie enologů organizovat vzdělávací programy a současně maximálně využívat pozitivní medializaci veřejnou institucí (univerzitou, výzkumným ústavem, atd.), kdy informace sdělené odbornou formou působí na konzumenta jako objektivní zjištění, nikoli jako kampaň „na zakázku“.

Partneři

Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu

Copyright © Unie Enologů ČR 2022 :: Web vytvořil AKO Enterprise