Historie Unie Enologů ČR

G

Unie enologů byla založena na ustavující členské schůzi v Lednici 26. 2. 2014 čtyřmi zakládající členy: Milošem Michlovským, Mojmírem Baroněm,  Františkem Mádlem a Petrem Ptáčkem. Ustavující schůze přijala první stanovy spolku, zvolila předsedou spolku Mojmíra Baroně a členy revizní komise Miloše Michlovského a Františka Mádla. Na valné hromadě spolku konané 24. 4. 2015 byly přijaty nové stanovy spolku a v souladu s nimi bylo rozhodnutím valné hromady Markovi Petrjánošovi přiznáno „zakladatelské členství“. V roce 2022 přesáhl počet členů Unie enologů čtyři desítky.

 

Unie enologů ČR má ambici řadit se mezi členy Mezinárodní unie enologů (UIŒ), která byla založena v roce 1965 v Miláně za účelem sdružování enologů z celého světa, prosazování jejich zájmů a zajištění systému hodnocení vinařských soutěží.

UIŒ sdružuje více než 20 000 členů napříč celým světem. V každém členském státě vznikla po založení Mezinárodní unie enologů samostatná Unie enologů. Tím se vytvořila síť spolupracujících enologických sdružení sdílejících zkušenosti, hodnotitele do soutěžních komisí, ale také obchodní či společenské kontakty. Jedním z hlavních poslání Mezinárodní unie enologů je vytyčení a definování „kvality vína“ spojené s oceněním výjimečného terroir, citu, zkušenosti technologa a pracností konkrétního produktu.

Vznikem tuzemské Unie enologů se tak i Česká republika má šanci zařadit mezi světovou enologickou velmoc.

Partneři

Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu

Copyright © Unie Enologů ČR 2022 :: Web vytvořil AKO Enterprise