Cíle Unie Enologů ČR

G

Cílem činnosti Unie enologů je sdružovat enology působící v České republice. Za enologa se pokládá osoba, která dosáhla středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání v oboru vinařství nebo vinohradnictví či v oboru příbuzném nebo dosáhla vzdělání WSET minimálně úrovně 3 nebo má praxi 10 let v oboru vinařství nebo vinohradnictví, která současně v rámci své profesní činnosti působí ve vinařství nebo vinohradnictví nebo se podílí na výzkumu v oboru vinařství nebo vinohradnictví.

Dalším cílem Unie enologů je pravidelné vzdělávání svých členů v oblasti vinohradnictví, enologie a vinařství. Unie enologů chce také zajišťovat podporu a osvětu pro vinařskou a vinohradnickou veřejnost, podporovat spolupráci s ostatními vinařskými organizacemi a působit jako poradní orgán pro tvorbu metodiky pro přechod ČR k apelačnímu systému. Unie enologů je jako spolek členem Svazu vinařů ČR a bude se aktivně podílet na formování a vývoji vinohradnictví a vinařství v ČR.

Unie enologů chce navázat užší spolupráci mezi producenty vín a jejich prodejci – someliéry, kalibračním způsobem sjednotit názory na česká a moravská vína a formou konsensu vytvořit jednotný pohled na cenotvorbu, konkurenceschopnost a především prezentaci tuzemských vín.

Důležitým cílem Unie enologů je nejen obsazení národních a mezinárodních soutěží vín enology z ČR a zajištění maximální korektnosti a kvality hodnocení vín, s obezřetným přístupem k vínům s nezkvašeným zbytkem cukru k zakrytí skutečného potenciálu vína, ale také převzetí odborné garance nad fungováním nevyšší soutěže vín v ČR – Salonu vín České republiky.

Členové Unie enologů jsou propagátory, ale i producenty suchých vín (zbytkový cukr – glukóza a fruktóza do 4 g/l), a to přirozenými postupy – macerace, školení vína na kalech převážně v sudech a jiných přírodních nádobách, s cílem dosáhnou autenticity vína z dané lokality a využití maximálního potenciálu odrůdy révy vinné.

Členové Unie enologů jsou propagátory prodeje bílých vín nejdříve jeden rok od sklizně, červených vín nejdříve dva roky od sklizně. Svým vystupování vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a mediím vždy propagují zážitkovou konzumaci vína před pouhou konzumací alkoholu.

Partneři

Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu

Copyright © Unie Enologů ČR 2022 :: Web vytvořil AKO Enterprise