Mimořádná valná hromada (VH) Unie enologů (UE)

Mimořádná valná hromada (VH) Unie enologů (UE) se konala 7. 4. 2022 v Lednici a zúčastnilo se jí celkem 30 z 35 členů celkem. VH schválila zprávu o hospodaření spolku za léta 2019 – 2021 včetně účetních uzávěrek a návrh rozpočtu spolku na rok 2022.

Rozhodnutím VH bylo přijato celkem 9 nových členů spolku. Pracovní skupina představila návrh změnu statutu soutěže Salon vín ČR. VH jednomyslně odsouhlasila změny stanov spolku a úpravy Etického kodexu členů UE. Vzala na vědomí návrh možných budoucích změny stanov UE, při případné změně „zakladatelského členství“ za institut „výkonného výboru“.

Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu

Copyright © Unie Enologů ČR 2022