Unie enologů České republiky
info@unieenologu.cz

Cíle Unie enologů České republiky

Cílem činnosti UE je sdružovat enology působící v České republice. Za enologa se pokládá osoba, která dosáhla středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání v oboru vinařství nebo vinohradnictví a současně se v rámci své profesní činnosti podílí na výzkumu v oboru vinařství nebo vinohradnictví nebo ve vinařství či vinohradnictví působí. Dalším cílem je pravidelné vzdělávání svých členů v oblasti vinohradnictví, enologie a vinařství. Unie enologů by rovněž ráda zajišťovat podporu a osvětu pro vinařskou a vinohradnickou veřejnost a podporovala spolupráci s ostatními vinařskými organizacemi.

Členem UE se může stát každý, kdo splňuje požadavky UE (viz stanovy).