Unie enologů České republiky
info@unieenologu.cz

Ambice Unie enologů ČR

Velmi důležitým krokem je obsazení národních a mezinárodních soutěží vín enology z ČR a zajištění maximální korektnosti a kvalitního hodnocení. Vysílání členů UE ČR na hodnocení do ostatních členských států UIŒ a vytvoření jakési spolupracující sítě je pro rozvoj domácí situace ve vinařství klíčové. Unie enologů ČR vstoupí jako spolek do Svazu vinařů ČR a bude se aktivně podílet na formování a vývoji oboru vinohradnictví a vinařství v ČR.

Další ambice představuje vyšší propojenost s organizacemi napříč oborem. Konkrétně je plánováno zvýšit úroveň komunikace s představiteli Vinařského fondu. Jedním z důvodů je potřeba synchronizace stylu propagace vinařství a vín z České republiky. Druhým důvodem je tíživá otázka kontroly a falšování vín, na kterou se v posledních letech soustřeďuje velká pozornost. Jedná se bezesporu o celooborový problém. Progres v podobě jasné názorové jednotnosti a vyšší úrovně komunikace s kontrolními orgány může zlepšit a zrychlit vývoj účinných protiopatření.

Značně zanedbávaný problém, kterým by se UE chtěla rozhodně zabývat, představuje rozpolcený vztah výrobců vína k jeho prodejcům - sommeliérům. V této věci je nutné navázat mezi oběma stranami užší spolupráci, kalibračním způsobem sjednotit názory na česká a moravská vína a formou konsensu vytvořit jednotný pohled na cenotvorbu, konkurenceschopnost a především prezentaci tuzemských vín.

Mezi současné největší ambice se řadí také zlepšení prolínání výzkumné a produkční sféry. Ve světě je naprosto běžné, že problémy z provozů řeší výzkumné instituce ve spolupráci se zadavateli v souladu s nejnovějšími trendy a technologickými postupy. V této oblasti vzniká obrovský prostor pro dotační tituly, prestiž a nová duševní vlastnictví podniků. Na podporu této vyšší formy spolupráce je třeba organizovat pravidelné vzdělávací programy. Nedílnou součástí takové kooperace je rovněž pozitivní medializace veřejnou organizací (univerzitou, výzkumným ústavem, atd.). Informace sdělené odbornou formou působí na konzumenta jako objektivní zjištění, nikoli jako kampaň „na zakázku“.