Unie enologů České republiky
info@unieenologu.cz

Zakládající členové

clenove baronDoc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

„Vyrábět víno je jako vychovávat děti, obojí vyžaduje cit, péči a trpělivost.“

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Postgraduální studium absolvoval na Zahradnické fakultě v Lednici, kde se později také úspěšně habilitoval a získal titul docent. V minulosti prošel výrobou vína i pozicí sommeliéra. V současné době působí na Zahradnické fakultě MENDELU jako vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství.

Zabývá se technologií a biochemií vína, minimalizací oxidu siřičitého či problematikou asimilovatelného dusíku. Profesně spolupracuje s řadou vinařských subjektů a je přednáškově i publikačně aktivní.

clenove michlovskyDoc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

„Podílet se na tvorbě vína, které je dokonalým produktem okolní přírody, je pro nás nejen otázkou existenční, ale i radostí, určitého druhu umění a oprávněné hrdosti a pýchy.“

Absolvoval Zahradnickou fakultu Moskevské zemědělské univerzity, kde v roce 1985 ukončil doktorské studium.

Byl jedním ze zakladatelů Vědecko-výrobního sdružení Resistant. V letech 1991 – 1994 působil jako pedagog na Zahradnické fakultě v Lednici Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2001 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem v oboru Zahradnictví. Svůj profesní růst rozšířil v roce 2005 v Moskvě obhajobou velkého doktorátu. Ve své profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým a abiotickým činitelům a jejímu pěstování. Hlavními směry šlechtitelské činnosti je v současné tvorba nových odrůd révy vinné se zvýšenou rezistencí a udržovací šlechtění. V oblasti vinohradnictví vyvíjí technologie zaměřené na výrazné zahuštění počtu jedinců ve vinohradě. Současně se také intenzivně věnuje publikování odborné literatury. Řadí se k předním odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné u nás. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků z výzkumu do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích významných vinařských soutěží, ze kterých zároveň jeho vína přiváží ocenění. Ve společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. založené v roce 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem.

clenove madlIng. František Mádl

„Vinař je jako víno a víno jako vinař, někdy vám nezachutná, přestože je vynikající.“

Vinař z Velkých Bílovic, absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně, Zahradnická fakulta Lednice u profesora Viléma Krause se zaměřením na vinohradnictví 1980- 1984, 1985-1992 šlechtění révy na rezistenci, od 1992 až doposud rodinná vinařská firma, 14 ha vinic z toho 2,3 v bio režimu, roční produkce 200 000 l, především prodej do gastronomie, specializace na odrůdy Rulandské šedé, Sauvignon, Frankovka, Vítěz soutěže Vinařství roku 2011 ČR.

Předseda Dozorčí rady Svazu vinařů ČR, Předseda Správní rady Národního vinařského centra Salonu vín ČR.

clenove ptacekIng. Petr Ptáček

“Historie neptá, proč se víno nepovedlo.”

Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Deset let působil na pozici technologa v Zámeckém vinařství Bzenec. Během této doby získala vína pod jeho vedením mnoho ocenění, mezi nejvýznamnější patří čtyřnásobný šampión Národní soutěže vín a osobní ocenění v prvním ročníku Enolog roku 2012.

Aktuálně působí jako ředitel a technolog v Novém vinařství, a.s..